Jad, si Anak Yahudi

Wartapilihan.com - Jad, adalah seorang bocah berusia 7 tahun di era tahun 40-an. Tinggal bersama keluarganya di salah satu apartemen pada sebuah kota di...

Manjaniq dan Dabbabah di Masa Perang Thaif

Manjaniq dan dabbabah oleh kaum Muslimin di masa Rasulullah memuat kehendak, tatanan ideologis, dan perluasan wacana kekuasaan. Teknokultur didefinisikan sebagai relasi timbal balik (saling...

Saya Adalah Seorang Pelaksana Kebaikan

Khalifah al Mu'tadhid Billah ditegur oleh seorang ulama karena berencana menggelar pertemuan dengan sajian minuman keras... Wartapilihan.com - “Saudaraku apa isi botol-botol itu?”tanya Abu al...

Bagaimana Kelak Engkau Menjawabnya?

Khalifah Harun al Rasyid ditegur seorang ulama ketika ibadah haji di Mekkah… Wartapilihan.com - “Tidak bisa dibiarkan begitu saja tindakan penguasa yang salah itu!” Demikian ucap...

Pemimpin Juga Perlu Nasihat

Khalifah Abu Ja'far al Manshur mendapat nasihat yang pedas dari sahabatnya, Amr bin Ubaid... Wartapilihan.com - Nasihat. Nasihat. Nasihat. Itulah yang diharapkan Abu Ja’far al manshur...

Kutitipkan Kalian kepada Allah

Umar bin Abdul Aziz menitipkan putra-putrinya pada Allah. Ia tidak ingin meninggalkan keberlimpahan harta... Wartapilihan.com - “Kasihan sekali mereka!” Demikian ucap seorang jenderal kondang saat dia mengetahui...

Memaafkan Pembangkang

Pembangkang, yang akhirnya mendapat hadiah besar dari Amirul Mukminin Abu Ja’far al Manshur Wartapilihan.com - Membangkang. Itulah sikap dan tindakan yang dilakukan seorang penduduk Kufah...

Pemimpin Macam Apa Dia Itu?

Amr bin al Ash adalah sahabat Rasulullah yang banyak jasanya. Di antaranya ia yang memimpin penaklukan Mesir. Wartapilihan.com – “Pemimpin macam apa dia itu? Lamban...

BILAL BIN RABAH DAN ‘SKIZOFRENIA’ MASYARAKAT JAHILIYAH

Bilal bin Rabah merupakan salah satu sahabat dari kalangan as-sabiqun al-awwalun. Bilal selalu dikenang sebagai muadzinnya Rasulullah serta orang yang teguh pendirian ketika disiksa...

Ali Sang Teladan

Wartapilihan.com = “Ashabi kannujum. Iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku adalah bagaikan bintang, dimana kamu ‘mengikutinya’ kamu mendapat petunjuk” (Rasulullah saw) Ya Ali sang teladan. Sejak kecil ia...