Warta Pilihan

Oleh: M Rizal Fadillah Presiden Soeharto mendapat gelar Bapak Pembangunan pada tahun 1983 dengan Ketetapan MPR No V tàhun 1983. Melalui pertimbangan