Warta Pilihan

Oleh: M Rizal Fadillah Ada ucapan tentang perda agama yang dinafikan. Semangatnya cari muka sebagai pahlawan anti agama. Mengisi ruang politik sekuler